Medicinsk laserbehandling.

Medicinsk laserbehandling är ett mycket intressant alternativ till piller och olika medikamenter för den som har smärta i rygg, axlar,nacke, knän, tennis och golfarmbåge, inflammationer,herpes, bältrossmärta m.m. Laser kan användas både vid akut skada och kroniska smärttillstånd.

Vad är medicinsk laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men kan delas in i två huvudgrupper.

Starka lasrar som skär, bränner och förångar, kallas kirurgiska lasrar, används för att ta bort hår, röda hudförändringar, ytliga blodkärl m.m

Svaga lasrar som ej är brännande utan istället stimulerar cellfunktionen, sådan lasrar kallas ofta för biostimulerande laser, medicinsk laser eller LLLT ( Low Level Laser Therapy). Laserbehandling är en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta.

Vad är en laser?

Laser står för Ligt Amplification by Stimulated Emission of Radiation, som på svenska betyder ”ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning”.

 En Laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd och långa sammanhängande vågor. Vanligt ljus har ett brett spektra av ljusvåglängder och har därför inte de specifika egenskaper som ett rent laserljus har. Laserljuset bildar s.k speckler vid belysning av vävnad som är en form av optiskt brus. Speckler är unikt för laserljuset och det sätter igång en rad fotokemiska processer i cellerna.

Gör det ont?

Nej, det gör inte ont, snarare tvärt om. Laserbehandlingen uppfattas ofta som avslappnande. Däremot kan en smärta öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset startat en läkningsprocess och är egentligen en positiv reaktion på behandlingen, kroppen håller på att läka sig själv. Det beror inte på överdosering. Speciellt vid problem av kronisk natur kan denna igångsättningsmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall sitta i lite längre.

Hur går en behandling till?

Laseraperaturen hålls/trycks mot det stället som ska behandlas.Laserljuset når mellan    0 cm - 5 cm ned i vävnaden Beronde på hur djupt problemet sitter och hur stor yta som ska behandlas tar en behandling allt från några minuter till ca 45 minuter.

I början brukar man få behandla tätare (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med längre intervaller när läkningen kommit igång. En behandlingsomgång kan vara från 1-15 behandlingar allt beroende på hur länge och vilken sorts problem det är. Kroniska tillstånd kräver i regel flera behandlingar än akuta. Alla reagera inte lika på laserbehandling, man märker i regel en reaktion inom 1-5 behandlingar. Vissa reagera starkt och märker nästan omgående en förbättring, andra behöver flera behandlingar. Ca 10% reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod.

  

Finns det risker med laserbehandling?

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen, skyddsglasögon behövs i regel inte. Mediciner brukar inte vara negativt att kombinera med laserbehandling. Däremot vet man att samtidig kortisonbehandling kan fördröja behandlingseffekten och resultatet.

Skenfriskhet

Det händer ibland att en smärta försvinner nästan omedelbart efter laserbehandling. Det är då viktigt att den skadade del som blivit behandlad och förorsakat smärta inte överbelastas. Även om smärtan försvinner och laserbehandlingen förkortar läkningstiden måste vävnaden få rimlig tid att läka och återhämta sig.

 Läs gärna mera om laser på de här sidorna:

Irradia, specialist på medicinsk laser utrustning. www.irradia.se

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet,SLMS www.slms.org

Medicinskt Laser Forum www.medicinsktlaserforum.se