TUI NA


Tui Na är kinesisk massage inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Inom den kinesiska läkekonsten är det viktigt att flödet mellan livsenergin Qi och blod är balanserat samt strävan efter balans mellan de polariserande krafterna yin och yang. Är de i balans är man frisk och har harmoni. Syftet är att få igång flödet av Qi i meridianerna (energikanaler) och det bygger på samma principer som akupunktur och Qi Gong arbetar med. Kroppen består av ett system av kanaler där livsenergin och blodet strömmar och om det flödet kommer i obalans kan ohälsa uppstå. Man menar att kroppens organ har förbindelse via meridianerna. Meridianerna är det nätverk som länkar samman organen och kroppens olika delar. Det finns sex yttre faktorer som kan störa flödet vilka är vind, kyla, hetta, fukt, torka och eld. Även känslor som upprymdhet, nervositet, vrede, oro, sorg, rädsla och chock kan störa flödet så att ohälsa uppstår. Genom att massera längs dessa meridianer och på akupunkturpunkter kan man få igång flödet igen. Tui Na är en djupgående massage och kan fås med olja på huden eller genom tunna kläder.

Tui Na är bra vid de flesta former av muskelbesvär, tinnitus, huvudvärk, mm. Tui Na kan användas på liknande besvär som Svensk Klassisk Massage, skillnaden är att vid en Tui Na behandling  arbetar man mera på meridianer och akupunkturpunkter.                                                                                                

 

KOPPNING


Koppning är en mycket gammal metod, man har hittat spår från 3000 år f.kr i Mesopotamien och inom den kinesiska medicinen har metoden troligen använts parallellt med akupunktur i minst 4000. Även i Europa koppades det från medeltiden och framåt, även om det på senare delen av 1900-talet förkastades av skolmedicinen. I Norrland och Finland har koppning dock varit mer använd än i övriga Sverige.

Koppning löser stagnation, ökar Qi (energi) och blodflödet i det område som behandlas mycket effektivt. Metoden är bra vid flera olika tillstånd av smärtor i t.ex. armar, ben, nacke, och rygg.

Behandlingen går till så att man med vakuumtryck sätter fast koppan på huden och skapar ett undertryck. Det går också att dra koppan på olika muskler för att få lös stagnation och blockeringar. Olja används på huden när man drar koppan.  Finns det mycket slaggprodukter, blockeringar och stagnation kan det uppstå märken som försvinner efter ca 2-7 dagar.

GUA SHA


Gua betyder skrapa, Sha betyder hetta eller hudrodnad. Skrapmassagen är ca 4000 år gammal metod mot värk. Vid en Gua Sha behandling används en skrapa av oxhorn eller jade och olja på huden. Metoden används just för att skapa hetta och rodnad i huden och främjar på så vis cirkulationen av Qi och blod effektivt. Vid en Gua Sha behandling sker en bristning i underhudskapillärerna och en rodnad uppstår som går bort efter ca 2-7 dagar, det kan också bli ömt. Rodnaden kan variera i färg – mörkare färg desto mer slaggprodukter och stagnation.

  • Skraptekniken går utmärkt att använda tillsammans med koppor. Koppning och skrapning påminner funktionellt om varandra. Det är bra att dricka mycket vatten efter en behandling då det hjälper till att rensa ut slaggprodukter och minska ömheten.

 

 

Moxa

Moxabränning eller moxabustion innebär stimulering av akupunkturpunkt med värme. Moxabränning är en metod som används för att värma och stärka energierna och är mycket lämplig vid tillstånd med överskott av kyla och fukt i kroppen. Vid moxabränning bränner man vanligen stavar av örten gråbo, (artemisa vulgaris) strax ovanför huden. Moxa brinner långsamt och ger en djupgående värme som i sin tur påvekar kroppens energi och blodflöde. Används som komplement till massage.

 

Klassisk massage


Swedish massage eller klassisk massage som vi i Sverige kallar den är den mest använda massageformen i västvärlden. Den grundades av Per-Henrik Ling (1776-1839).

Massagetekniken bygger på att man genom tryck, knådningar och töjningar av muskulaturen minskar på muskelspänningar och ökar genomströmningen av blodcirkulation i muskeln, även lymfcirkulationen ökar. En muskel som har dålig blodcirkulation är spänd och kort med smärta som följd.  En muskel ska vara elastisk och följsam. Massage hjälper till att återställa balans och harmoni i kroppen. Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar, stärker immunförsvaret, gör muskler och leder rörligare hjälper kroppen att slappna av mm. Klassisk massage används både som behandlande massage och som förebyggande. Klassisk massage är bra vid de flesta typer av muskelproblem, ischias, stel nacke, huvudvärk, svullnad vid dålig lymfcirkulation, mm.

 

Taktil massage

Takti pro är original metoden för Taktil massage som utvecklades på 60-talet av sjuksköterskan Siv Ardeby

Taktil massage innebär en mjuk och omsorgsfull beröring, en helhetssyn med lyhördhet inför den masserades reaktioner. De taktila receptorena i huden aktiveras varsamt för att ge återhämtning och skapa balans mellan det aktiverande och lugnande nervsystemet

Sympatiska nervsystemet-vårt aktivitet och stressystem

Vid aktivitet av stressystemet förbereder sig kroppen på att fly eller fäkta. Högt ställda krav, smärta, sjukdom och rädslor av olika slag får hjärnan att reagera och då aktiveras systemet med utsöndring av stresshormor som följd. Om inte tid ges och tas för vila och återhämtning har vi ett ständigt påslag av stresshormoner som kan leda till spänningar, yrsel, huvudvärk, sömnproblem m. m som kan leda till utmattning.

Parasympatiska nervsystemet lugn och ro systemet

Här ligger vila och återhämtning. Det aktiveras bl.a. genom värme och beröring. Produktionen av vårt lugn och ro hormon, oxytocin, ökar och leder till lugn och ett ökat välbefinnande.

Huden är till ytan vårt största sinnesorgan. Det är i huden vårt taktila sinne, beröringssinnet, finns inbäddat. Beröring av huden är nödvändig för att vi ska må bra och utvecklas till kärleksfulla och harmoniska människor. Det är viktigt att vi blir bekräftade och mår bra i livets alla olika skeden.

En mycket bra massageform vid ”utbrändhet” och när man har svårt för att varva ner. Vid kroniska smärta som t.ex. fibromyalgi och reumatism. Vid stroke är det en bra massage form för att få tillbaka kroppsuppfattning. Taktilmassage ges inom vården till blanda annat cancerpatienter och strokepatienter.

Effekter av taktil massage kan vara

Bättre sömn, ökad avslappning, bättre mag- och tarmfunktion, minskad oro och stress, tydligare kroppsuppfattning, bättre blod och lymfcirkulation, smärtlindring m.m.

 

Lotorpsmetoden-thoracal mobilisering

PÅ 24 TIMMAR TAR DU CIRKA 20000 ANDETAG. UNDER HELA DIN LIVSTID KOMMER DU ATT ANDAS IN OCH UT CIRKA 100 MILJONER GÅNGER!!!!!!!

Lotorpsmetoden är en form av andningsterapi som har utvecklats av Janne Karlsson f.d. brand och ambulansman, 2003.

Det man försöker uppnå med Thoracal Mobilisering enligt Lotorpsmetoden är en avslappnad och lägre bröstkorg med andningen djupare i lungorna. Väldigt många människor andas inte med de primära andningsmusklerna utan använder till största del enbart de muskler som är så kallade hjälpmuskler till huvudandningsmusklerna.  All koldioxid följer inte med ut i utandningen, utan en del blir kvar i lungorna med surhet och slaggprodukter som följd. Det påverkar musklerna negativt som blir spända och kan ge smärta.

 Metoden kan vara lämplig för personer med astma och astmaliknande symtom, doftallergier mot kemikalier, parfym, cigarettrök mm, stressade personer som har svårt att få luft, svår hosta och problem med slem, vid panik och ångest, och KOL-patienter. Man blir inte botad från astma och KOL men däremot kan andningen förbättras betydligt.

 

Indisk huvud – och ansiktsmassage

Det här är en massagemetod som finns inom den Indiska Ayurvediska medicinen. I huvudet finns hjärnan, som är den största delen av centrala nervsystemet, och fyra andra sinnen; syn(ögon), lukt(näsan), hörsel(öron), smak(munnen). Nacke och skuldror som bär upp huvudet, är ofta områden där det finns spänningar och värk. Huvudet behöver vara avslappnat för att vi ska känna oss frisk och lyckliga och ha frid.

Ansiktet påverkas negativt av luftföroreningar, stress och spänningar som förhindrar ett normalt flöde av blod till ansiktet, . Detta skadar huden, bindväv och muskler i ansiktet och orsakar tecken på förtidigt åldrande.

Huvud- och ansiktsmassage stödjer utrensningen av slaggprodukter och ökar den naturliga vitaliteten. Det är en otroligt avslappnande massage. Massagen ges med mycket olja på huvudet och i ansiktet. Omöjligt att hålla kvar några tankar under massagen.

 

Öronljusbehandling

Öronljusbehandling är en flera hundra år gammal tradition som indianer och kineser använt vid öronbesvär. Ljuset placeras tätt i örat och tänds på, det skapar ett undertryck i ljuset som fungerar som en skorsten, Vax och smuts sugs upp i ljuset och trumhinnan får en lätt massage. Det kan lindra klåda i öronen och verkar tryckutjämnande vid huvudvärk och bihåleinflammationer.

Tillsammans med öronljusbehandlingen får Du också en avslappnande huvud och ansiktsmassage.

TA INTE ÖRONLJUSBEHANDLING OM DU HAR ÖRONINFLAMMATION, RÖR INOPERERADE ELLER SVÅRA EKSEM.

 

I ALLA MINA BEHANDLINGAR ANVÄNDER JAG EKOLOGISK KALLPRESSAD OLJA. Naturell eller doftsatt med äkta eterisk olja.

 

 

När ska man inte ta en massagebehandling

  • Vid feber
  • Infektioner
  • Akuta inflammationer
  • Öppna sår
  • Tumörer i kotpelaren

  Om Du är osäker på om det är lämpligt med massage så ringa gärna och fråga, och om du är mycket osäker på grund av sjukdom eller medicinering kontakta din läkare.

 

 Barnmassage

Barn under 8 år får ingen behandlande massage men däremot avslappningsmassage. Oftast är 30 min tillräckligt för barn under 12 år. Det kan vara svårt att ligga still länge. Men ingen regel utan undantag, vi är ju alla olika. När jag masserar barn ska en förälder eller annan vuxen som barnet känner alltid vara med.

 

Gravida

Jag masserar gravida efter 3: dje graviditetsmånaden. Orkar Du inte ligga på mage går det att anpassa massagen genom att Du ligger på sidan, eller sitter på en energimassage stol. Det är en speciell stol som man sitter framåtlutad i så att det går att komma åt rygg och nacke bra. Ischiasbesvär som många gravida får problem med går oftast att massera i sidoläge.